Tule mukaan!

Meiltä saat tietoa ja vertaistukea allergiaan ja astmaan, atooppiseen ihottumaan. Yhdistyksessämme toimii myös erikoisryhmä sisäilmasairastuneille. Osallistu iltoihin, tapahtumiin ja ryhmiin.

Tuhtia tietoa ja oppaita arkeen www.allergia.fi

Tervetuloa sääntömääräiseen kevätkokoukseen 22.4.2023, klo 18.00, suoraa kotisohvaltasi

Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Österbottens Allergi- och Astmaförening rf
Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen  22.4.2024 klo 18.00


Kallelse till föreningens stadgeenliga vårmöte på den 22.4.2024 kl 18.00


Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat.På mötet behandlas vårmötets ärenden enligt stadgarna.


Kokous toteutetaan etäkokouksena. Jos haluat osallistumislinkin etukäteen, lähetä viesti osoitteeseen
allergy.wasa@gmail.com
Mötet ordnas som distansmöte. Om du vill få länken till mötet på förhand, anmäl till
allergy.wasa@gmail.com.


Linkki kokoukseen löytyy myös Facebook- ja kotisivuiltamme.Länken till mötet hittar du även i vår Facebook och på våra hemsidor.
https://teams.live.com/meet/9463963763198?p=ruMJP6MsdXo0bcfe

Sääntömääräinen kevätkokouskutsu 22.4.2024, klo 18.00 / Stadliga vår mötekallalse 22.4.2024, klo 18.00:

Kokouksen asiat

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. käsitellään tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman ja taseen edelliseltä tilikaudelta

6. esitetään tilintarkastajien toimittamastaan tarkastuksesta antama lausunto ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 

Ärenden om mötet

1. öppnande av mötet

2. val av ordförande, sekreterare och protokollgranskare för mötet och vid behöv två rösträknare

3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

4. godkännande av mötets arbetsordning

5. behandling av bokslutet, som omfattar en verksamhetsberättelse, en resultaträkning och balansräkningen från föregående räkenskapsperiod

6. framläggande av det utlåtande som revisorerna gett om deras revision och beslut om fastställande av bokslutet och beslut om beviljande av ansvarsfrihet till styrelsen och övriga ansvarsskyldiga

7. behandling av övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

Muistattehan yhdistyksen ryhmät. Hallitus