Tule mukaan!

Meiltä saat tietoa ja vertaistukea allergiaan ja astmaan, atooppiseen ihottumaan. Yhdistyksessämme toimii myös erikoisryhmä sisäilmasairastuneille. Osallistu iltoihin, tapahtumiin ja ryhmiin.

Tuhtia tietoa ja oppaita arkeen www.allergia.fi

Tervetuloa sääntömääräiseen kevätkokoukseen 21.11.2023, klo 18.00, suoraa kotisohvaltasi

Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys ry
Österbottens Allergi- och Astmaförening rf
Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen syyskokoukseen  21.11.2023 klo 18.00


Kallelse till föreningens stadgeenliga vårmöte på den 21.11.2023 kl 18.00


Kokouksessa käsitellään sääntöjen mukaiset kevätkokousasiat.På mötet behandlas vårmötets ärenden enligt stadgarna.


Kokous toteutetaan etäkokouksena. Jos haluat osallistumislinkin etukäteen, lähetä viesti osoitteeseen
allergy.wasa@gmail.com
Mötet ordnas som distansmöte. Om du vill få länken till mötet på förhand, anmäl till
allergy.wasa@gmail.com.


Linkki kokoukseen löytyy myös Facebook- ja kotisivuiltamme.Länken till mötet hittar du även i vår Facebook och på våra hemsidor.

https://teams.live.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fmeet%2F9457127363110%3Fp%3D6fJ44xRY18cqnbqS%26anon%3Dtrue&type=meet&deeplinkId=003c014c-2145-460f-9468-a149d75f71d9&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
Pohjanmaan Allergia- ja astmayhdistys ry/Österbottens Allegi- och Astmaföreningen rf

Sääntömääräinen syyskokous 21.11.2023, klo 18.00/Stadlighöst mötet 21.11.2023, klo 18.00

Paikka: teams-kokous ja Pohjanmaan Allergia-ja Astmayhdistyksen tilat

ESITYSLIST

1.Kokouksen asiat/Ärenden om mötet

1. öppnande av mötet/ 1. kokouksen avaus

2. val av ordförande, sekreterare och protokollgranskare för mötet och vid behöv två rösträknare

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. konstaterande av mötets laglighet och beslutsförhet

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. godkännande av mötets arbetsordning

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. godkännande av föreningens verksamhetsplan för följande kalenderår/

5. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi

6. fastställande av beloppet på de medlemsavgifter som tas ut för följande kalenderår/

6. määrätään seuraavalta kalenterivuodelta perittävien jäsenmaksujen suuruus

7. godkännande av föreningens budget för följande kalenderår/

7. hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi

8. fastställande av antalet styrelseledamöter

8. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä

9. val av styrelseordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter

enligt avgångsordningen

9. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet erovuoroisuuden mukaan

10. val av verksamhetsgranskare och vice verksamhetsgranskare eller vid behov revisor

och vice revisor

10. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja taikka tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

11. beslut om sättet att sammankalla ett möte

11. päätetään kokouskutsutavasta

12. behandling av övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Muistattehan yhdistyksen ryhmät. Mukavaa syksyä. Hallitus